Zyskaj nawet do 12,5% w skali roku

Z kwartalną wypłatą odsetek

Chroń swój kapitał w czasach wysokiej inflacji

Zabezpiecz swoje oszczędności przed znaczną utratą wartości spowodowaną wysoką inflacją. Sprawdź w jaki sposób połączyć atrakcyjny zysk z wysokim bezpieczeństwem rozwiązania finansowego.

Zarabiaj i chroń środowisko

Zarabiaj, a przy tym wspieraj procesy utylizacji opon i tworzyw sztucznych, które są jednym z najbardziej uciążliwych odpadów dla środowiska.

Jak można zarobić z AG Recykling?

Finansowanie spółki AG Recykling polega na udzieleniu spółce pożyczki, która zostanie przez nią wykorzystana na zrefinansowanie zobowiązań finansowych, działalność operacyjną i prace rozwojowe, w tym w szczególności na rozbudowę linii technologicznej oraz zakup kolejnych reaktorów.

AG Recykling jest nowoczesnym przedsiębiorstwem zajmującym się przetwarzaniem odpadów gumowych i tworzyw sztucznych metodą pirolizy. Finansowanie pozwoli przedsiębiorstwu zwiększyć wydajność procesów recyklingowych, a Tobie daje możliwość zarobku przy jednoczesnym wsparciu środowiska.

Warianty
pożyczki

Wariant 1Wariant 2
Czas trwania24 miesiące36 miesięcy
Oprocentowanie brutto11,5%12,5%
Wypłata odsetekkwartalnakwartalna
Inwestowanie, w tym udzielanie pożyczek, wiąże się z ryzykiem. Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w sekcji FAQ oraz Karcie Projektu i Czynników Ryzyka

Dlaczego AG Recykling?

Oprocentowanie do 12,5%

Unikalna
technologia

Kwartalna wypłata odsetek

Perspektywiczny rynek

Wspierasz
środowisko

Bieżący kontakt ze spółką

Doświadczeni eksperci

Co daje mi
oświadczenie o poddaniu się egzekucji?

Wobec każdego inwestora spółka gotowa jest złożyć oświadczenie o poddaniu się egzekucji z całego majątku w formie aktu notarialnego, w trybie artykułu 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, które umożliwi pożyczkodawcy ewentualne uproszczone dochodzenie roszczeń wynikających z pożyczki.

Więcej o AG Recykling

Nabycie udziałów w kapitale zakładowym Spółki Ag Recykling Sp. z.o.o przez obecnych właścicieli (w pierwszej kolejności spółkę akcyjną a następnie FIZAN) miało miejsce w roku 2018. W momencie przejęcia zarządzania zakładem produkcja prowadzona była na dwóch liniach technologicznych.

Tuż po nabyciu rozpoczęta została inwestycja, która zakończyła się w 2019 roku, a polegała ona na zakupie dwóch dodatkowych linii technologicznych (dwukrotne zwiększenie mocy produkcyjnych), montażu, uruchomieniu, przeprowadzaniu testów oraz rozpoczęciu regularnej produkcji. Spółka z każdym miesiącem zwiększała wynik finansowy optymalizując pracę zakładu i osiągając we wrześniu 2019 historycznie najlepszą efektywność.

9 lat

doświadczenia

2 linie

produkcyjne do przetwarzania odpadów

360 ton

utylizowanych odpadów miesięcznie

280 ton

produktów po recyklingu

Wyszczególnienie31.12.2022*31.12.2023**31.12.2024**
Przychody netto ze sprzedaży6 006 33810 110 61814 437 025
Koszty działalności operacyjnej6 554 8199 041 55210 402 730
Zysk (strata) ze sprzedaży-548 4811 069 0664 034 295
Pozostałe przychody operacyjne17 69900
Pozostałe koszty operacyjne75 05500
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-605 8361 069 0664 034 295
Przychody finansowe 23 45400
Koszty finansowe 207 6541 982 3791 759 768
Zysk (strata) brutto-790 036-913 3132 274 528
Podatek dochodowy0,000,000
Zysk (strata) netto-790 036-913 3132 274 528
EBITDA189 8871 849 8464 793 326
* Powyższe dane stanowią informacje historyczne i nie są gwarancją wystąpienia ich w przyszłości. Inwestowanie, w tym udzielanie pożyczek, wiąże się z ryzykiem. Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w sekcji FAQ oraz Karcie Projektu i Czynników Ryzyka
** Powyższe dane stanowią jedynie prognozę i pomimo rzetelności ich sporządzenia nie są gwarancją ich wystąpienia w przyszłości. Inwestowanie, w tym udzielanie pożyczek, wiąże się z ryzykiem. Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w sekcji FAQ oraz Karcie Projektu i Czynników Ryzyka

Zużyte opony to jeden z najbardziej uciążliwych odpadów dla środowiska. Ze względu na swój rozmiar i przeznaczenie muszą spełniać chemiczne i mechaniczne standardy, więc nawet po zużyciu stanowią trudny do zagospodarowania odpad.

W ramach prac rozwojowych AG Recykling koncentruje się na przygotowaniu linii do peletowania karbonizatu i wytworzeniu z niego innowacyjnego paliwa formowanego z połączenia karbonizatu z pirolizy odpadów gumowych i biomasy roślinnej z dodatkiem lepiszcza.

W planie jest również rozbudowa o kolejne dwie linie technologiczne, które pozwolą wykorzystać potencjał zakładu i podwoić proces produkcyjny. Elementem tych prac będzie zakup sprzętu laboratoryjnego i uruchomienie procesu kontroli jakości w celu bieżącego nadzoru nad produkcją oraz otrzymywanymi produktami.

FAQ

Zgłoś zainteresowanie

Zarabiaj i wspieraj środowisko z AG Recykling

Wypełnij krótki formularz, skontaktujemy się z Tobą, aby przedstawić szczegóły

Jaki okres inwestycji Cię interesuje?(wymagane)
Dane kontaktowe
Zgoda 1(wymagane)
Zgoda 1
× Zadaj pytanie